• porady związane z prawem podatkowym
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa podatkowego
  • sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe
  • prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi
  • reprezentacja podczas kontroli skarbowej
  • reprezentacja w sądach administracyjnych podczas procesów z organami administracji skarbowej