• prowadzenie Ksiąg handlowych (KH)
  • prowadzenie Książki przychodów i rozchodów (KPiR)
  • prowadzenie Ewidencji przychodu (Ryczałt)
  • prowadzenie Ewidencji VAT
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo- płacowej
  • sporządzanie dokumentacji ZUS
  • sporządzanie deklaracji VAT,PIT oraz CIT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych